כננות

 לחברת הארקן מגוון ככנות ידיניות חשמליות או מופעלות ע״י מנוע בנזין

כננות אלו מתאימות לשימוש לעבודה, חילוץ ופנאי