ROPE ACCESS מסילות

מערכת המסילות המתקדמת של חברת הארקן יכולה לשמש כקו חיים או כמערכת תליה לעובדים בגובה 

מערכת קומפקטית ואלגנטית הניתנת להתאמה מלאה למבנה הלקוח הן בהבטים הסטרוקטורליים והן בהבטים האסטטיים

המערכת עומדת בתקנים אירופאים מחמירים ומהווה פיתרון יעיל ובטיחותי ביותר

הקרוניות בנויות בטכנולוגית מסב כדוריות המאפשרת תנועה חלקה ושקטה על מערכת המסילות

מערכת המתאימה לתחומים רבים בעולם התחזוקה, הבניה, התעשיה, נגישות ועוד

המערכת ניתנת להתקנה במבנים עם אתגרים ארכיטקטוניים